Rijschool Nuitermans Almelo;
voor auto- en motorrijlessen

RIS (Rijopleiding In Stappen)

De Rijopleiding In Stappen methode geeft goede resultaten.
Toch zijn er mensen die het prettig vinden als ze vooraf kunnen zien wat er in zo'n opleiding wordt geleerd.
Ze willen zich kunnen voorbereiden op de volgende stap die hen dichterbij het doel brengt, nl. het rijbewijs behalen en een goede verkeersdeelnemer worden.
Ben jij zo iemand, dan is er de RIS.

Vooraf maak je opdrachten uit het RIS boek, waarna je instructeur je begeleidt bij het aanleren van de nieuwe vaardigheid.
Met een checklist wordt jou vordering in je boek vastgelegd bij de voortgangstoets.
De vaardigheden zijn ingedeeld vier modules.

Module 1: voertuigbediening en -beheersing (toets door je instructeur).
Module 2: eenvoudige verkeerssituaties (toets door een CBR examinator).
Module 3: complexe verkeerssituaties (toets door een CBR examinator).
Module 4: verantwoord gedrag (EXAMEN door een CBR examinator).

Bij toets 3 kun je vrijstelling verdienen voor bijzondere verrichtingen.